• Language
  • EN

Services Continuous Business Improvement

Vi leverer et forløb og en fast struktur, der sikrer at forbedringerne gennemføres. Sammen med jer ser og definerer vi projekterne. Sammen med jer laver vi planen for forløbet, og vi hjælper jer med at gennemføre dem til aftalt tid. Vi kommer forbi i faste intervaller til I selv kan drive de fortsatte forbedringer. Hvert forløb er typisk på 6 måneder, men tilpasses jeres ønsker. Forløbet kan forlænges efter aftale. I sparer omkostninger til nye lean eller kvalitetsmedarbejdere og får udviklet dem I har.

Projekterne i forløbet er forbedringer der skal gøres – men som det kan være svært at få gjort i en travl hverdag. Det kan være gode projekter i skufferne. Det kan være nye tiltag som medarbejderne selv brænder for, og det kan være reduktion af spild, vi finder frem sammen. Vi arbejder med store som små projekter i og på tværs af afdelinger og landegrænser. Vi får ryddet op, skåret til, skaber overblik og giver fremdrift. Resultaterne dokumenteres på bundlinjen, så I ved hvad I har opnået. Vi får undervejs skabt en fælles ramme og et fælles sprog for at gennemføre forbedringer. Vi træner og udvikler medarbejderne på deres daglige opgaver, således at de hele tiden får arbejdet gjort og samtidig får rodfæstet den nye forbedringskultur. Vi træner jer til I selv kan gennemføre jeres egne projekter.

I får glade medarbejdere, der leger sig til en forbedringskultur, fordi de oplever at blive lettet i deres hverdag fra start af. I opnår en reduktion af jeres omkostninger, mere omsætning, større overskud og årlig effektiviseringsgevinst på typisk 4-12% af omsætningen. I får frigjort ressourcer til at fokusere på det I brænder for og det I er gode til: At servicere kunderne og at udvikle, producere og levere produkter.

Se også CBI Training

 

bubble