• Language
  • EN

Services CBI Leadership & Management

Retning, mål og planer

New Future Formula har 20 års erfaring fra ledende internationale industrikoncerner med at skabe fælles retning, mål og planer for CBI-arbejdet. Vi arbejder tæt sammen med den øverste ledelse og organisationens centrale nøglepersoner.

Vi skaber enkle budskaber med kulturel dybde, strategisk konsekvens og kommunikativ styrke. En god CBI-strategi har i alle de succesfulde koncerner vi har været en del af, været karakteriseret ved en kombination af en stadig strøm af konkrete forbedringer, en dybdegående kulturudvikling og en håndfast målstyring – og altså ikke kun en enkelt dominerende tilgang. Vi ved godt at det er svært – og at det skal se let ud og opleves helt rigtig. Vi ved godt at en kvalificeret CBI strategi skal følges af en langstrakt, vedholdende og positiv udbredelsesproces for at give resultater. Vi har gentagne gange oplevet hvordan en sådan proces har været startskuddet til at ændre mennesker og organisationer for altid - og i sidste ende har betydet at koncerner har distanceret sig dramatisk fra konkurrenterne.   

Er du interesseret i at blive bedre? - eller blot endnu bedre? Så ring og hør nærmere!

bubble