• Language
  • EN

News Nu kan du bestille CBI bogen...

Nu kan du bestille CBI bogen...

Danske virksomheder skal ændre livsstil – og det begynder indefra

CBI er et stærkt redskab, når virksomheder skal opbygge en kultur, der giver plads til løbende forbedringer

De danske virksomheder trænger til en kollektiv livsstilsændring. En ændring, der skaber en fælles forpligtelse på hele tiden at opsøge forbedringer og forandringer.

Det siger Niels Gørup Christiansen, der er stifter og indehaver af konsulentfirmaet New Future Formula i Horsens. Han har mange års erfaring med at gøre forbedringer i virksomheders dagligdag til en livsstil – og forventninger alene gør det ikke, siger han:

-Nej, vi skal kræve det af hinanden. Chefen skal turde kræve af medarbejderne, at de konstant kommer med input til små og store forbedringer i hverdagen, og medarbejderne skal kunne kræve af chefen, at han lytter til og reagerer på ideerne.

Niels Gørup Christiansen kalder princippet CBI - det står for ”Continuous Business Improvement”, hvilket også er titlen på hans nye bog, som du kan bestille her!

Men hvorfor skal danske virksomheder interessere sig for CBI? Svaret er enkelt: Bundlinjen.

-Vi har efterhånden hjulpet over 80 virksomheder med at indarbejde CBI i hverdagen. De har hurtigt fået en række forståelige forbedringer i hverdagen og er alle endt med en forbedring på bundlinjen på mellem fire og 15 pct. på årsbasis. Samtidig får du gladere og mere engagerede medarbejdere, fordi de kan se, at deres indsats og ideer bærer frugt – og målet er selvfølgelig, at forandringskulturen bider sig fast og bliver en del af virksomhedens identitet og selvforståelse, siger Niels Gørup Christiansen.

Han giver et eksempel:

-Forestil dig en virksomhed med 20 medarbejdere og 30 mill. kr. i omsætning. En sådan virksomhed har typisk et forbedringspotentiale på seks mill. kr., og vi plejer hurtigt at kunne finde ca. 10 pct. af dette potentiale. Det vil sige 600.000 kr. mere på bundlinjen bare det første år, siger konsulenten.

For Niels Gørup Christiansen er de sundeste virksomheder kendetegnet ved, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsliv ved hele tiden at forsøge at tænke nyt.

-Små, måske ydmyge, forbedringer tæller også. Pointen er, at de skal være kontinuerlige. Det skaber grundlag for langt større spring og innovation senere – og vi skal forpligte hinanden på at finde forbedringer. Det er vi nemlig ikke ret gode til i Danmark, siger han og fortsætter:

-Den danske chef er typisk rar og venlig og lytter til medarbejderne, når de kommer med forslag, men han er elendig til at give bolden tilbage til dem og give dem ansvar for selv at føre ideerne ud i virkeligheden – og han får det typisk ikke gjort selv. Der er simpelthen for meget konsensus og for lidt kant, siger Niels Gørup Christiansen.

Han mener, at danske virksomheder og deres medarbejdere i langt højere grad – med CBI som værktøj – skal vænne sig til en mere foranderlig og usikker verden, og at det bl.a. løses ved at give medarbejderne mere ansvar for deres eget arbejdsliv. CBI henter nemlig sit liv nedefra.

-Vores arbejdsmarked er baseret på formaliseret forudsigelighed, hvor vi koncentrerer os mere om at lukke bagdøre af frygt for at lukke noget ukendt ind end om at åbne nye døre for os selv. Vi er nødt til at give medarbejderne et større medansvar for deres arbejdsplads, siger han.

Også af den grund sammenligner han CBI med en livsstilsændring.

-Du kan sammenligne det med at kvitte cigaretterne eller at dyrke mere motion. Her er det bare kollektivt, for det er hele organisationen, der skal indstille sig på at tænke på en ny måde – og det kan tage tid. Til gengæld er der en kontant belønning, siger Niels Gørup Christiansen.

Spørgsmål til Niels Gørup Christiansen på +45 2440 5770 eller ngc@nff.dk.

Niels Gørup Christiansen, 49 år, har tidligere arbejdet som bl.a. leder og direktør i Grundfos og Johnson Controls. Han har stået i spidsen for hundredvis af små og store forbedringsprojekter. Stiftede i 2007 konsulenthuset New Future Formula med base i Horsens, og hjælper både små virksomheder og store industrikoncerner til forbedringer og vækst ud fra formlen CBI – Continuous Business Improvement.

Back to news

Share with your friends

bubble