• Language
  • EN

News New Future Formula - 10 år

New Future Formula - 10 år

 

Den 1. april 2007 åbnede New Future Formula. Vi har gennem årene hjulpet organisationer, ledere og medarbejdere til at skabe solide, vedvarende produktivitetsgevinster. Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med dem, som skulle til at starte op, og med dem, som var i gang, og som ønskede inspiration til den videre rejse. Vi vil de kommende 10 uger dele ud af kernen af vore læringer og tricks fra de først 10 år. Det er vort ønske at give inspiration til dig og dine kollegaer på jeres fortsatte rejse mod toppen.

New Future Formula, 10 år

Vi har fundet en formel for stadige effektiviseringer i alle led

Den 1. april 2007 åbnede New Future Formula. Hvad var drømmene? Blev de til virkelighed? Og hvad er resultaterne?

Hermed en kort situationsrapport til vore kunder og vort netværk. Det er en form for tak for alt det, I igennem årene har gjort muligt for os - for uden jer, havde vi ikke været her i dag. Måske en lidt nørdet måde at sige tak på - men sådan må det nu engang være. 


Vi har fra første dag haft en passion for at skabe kortsigtede resultater gennem procesforbedringer og samtidig udvikle mennesker og systemer. Det betyder, at forbedringer og dermed resultater fortsætter og også på længere sigt vokser. Det er de tre strenge, vi altid har spillet på: Procesforbedringer, mennesker og systemer. Igen og igen med et både kort og et langt sigte.

Vi har mest arbejdet i industrikoncerner, på tværs af hele geografien og i alle funktioner.

Mennesker og organisationer fik gennem finanskrisen afgørende indsigt og læring. Det gjorde vi også. Det stod klart, at flere af vore kunder, da det gjaldt, havde vilje til ikke blot at ”skære negativt ned”, men også evne til at ”handle positivt langsigtet”. De havde ikke mistede modet og troen på fremtiden, trods den største økonomiske krise i årtier. De ringede på de helt rigtige tidspunkter.


Opgaverne var meget forskellige, men havde dog nogle fællestræk: De gik på tværs af funktioner, og de gik på tværs af geografi. De handlede om, hvordan koncernens forbedringsarbejde skulle styrkes som et eksekveringsværktøj for at realisere et strategisk mål. Og målet var ikke blot at overleve dette kvartal og til næste år; det var også at udleve en drøm om at vinde markedet om 3, 5 og 10 år. En drøm fulgt af investeringer, ”selvom krisen kradsede”, for når den kradser, er investeringer faktisk billige, og organisationer i øvrigt særligt motiverede for at gennemføre forandringer. Drømmene blev til virkelighed ved parallelt og vedholdende i årevis at gennemføre små og store konkrete forbedringer. Dette samtidigt med at medarbejdere og organisationer blev udviklet, og systemer og værktøjskasser blev opbygget. Det var sjovt, hårdt og lærerigt. Det er det stadigvæk – og det skal det fortsætte med at være.

Vi har de seneste år arbejdet på at strukturere erfaringerne og bruge dem i en række andre virksomheder. Erfaringerne er samlet i bogen ”CBI, Continuous Business Improvement”. Vi vil fejre 10-års jubilæet ved at dele erfaringerne i små overkommelige bidder for læserne af New Future Formulas nyhedsbreve hen over de næste 10 uger. Det er vort ønske med denne deling af viden at give lidt tilbage. Hvis vi gennem denne deling af viden kan inspirere arbejdet med stadige forbedringer der, hvor du kommer frem, så er vi glade og stolte. For vi kan se, at når effektiviseringsarbejdet løftes et niveau, er gevinsterne store for virksomheder og for det omgivende samfund gennem den vækst og den bæredygtige velfærd, forbedringerne skaber. 

I det følgende en ultrakort version, så du er klar de kommende uger.

New Future Formula har fundet en formel for arbejdet med CBI. Den kan ses nedenfor.

design/cbi-in-dk-1.jpg

CBI betyder blot ”Continuous Business Improvement” og er vores ramme for lean, six sigma, operational excellence og øvrige tilgange til stadig effektivisering og produktivitetsudvikling i alle led.

Kort forklaret, så starter og fastholdes godt forbedringsarbejde ved, at der er et behov for forandring. Der skal derfor skabes og fæstnes en nogenlunde klar mening, mål og retning for CBI bundet op på fortid, nutid og fremtid. Helst positivt og interessant.

Når ”mening, mål og retning” for CBI står nogenlunde klart, følger tre trin: 1. mærk det, der sker nu, 2. se mulighederne i det og 3. reflekter bredt og dybt.

Når det er på plads, er det tid til trin 4: beslutning om forbedring, og efterfølgende trin 5: gennemførsel på typisk 100 dage. Men det slutter ikke der. Der skal være en struktur for fortsat gentagelse på et stadigt højere niveau i årene, der følger. Det er trin 6. Og der skal være engagerede og stadigt dygtigere mennesker, der behersker stadigt klogere tilgange, smartere systemer og bedre værktøjer. Det handler trin 7 og 8 om.

Gennem brug af CBI-formlen opnår organisationer til stadighed tre ting:

  • Hvert år dokumenterede bundlinjegevinster på 4-16 % af omsætningen. 
  • Hvert år forbedringer, der er forståelige for kunderne og meningsfulde for medarbejderne. 
  • Hvert år dygtigere mennesker og bedre systemer til at se og til at gennemføre forbedringer.

I har formentlig allerede har en ramme for stadige forbedringer rullende i jeres virksomhed. Vi ønsker med videndelingen at give inspiration til, at I med et smil ruller endnu bedre og hurtigere.

New Future Formula arbejder med CBI - Continuous Business Improvement.

I samspil med vore kunder:
- designer, indfører og støtter vi nye CBI-programmer.
- inspirerer, evaluerer og forbedrer vi eksisterende CBI-programmer. 


CBI-formlen er vores arbejdsramme. Vi starter med mening, mål og retning. Gennem fortsatte procesforbedringer, medarbejderudvikling og systemoptimeringer skaber vi en stadig strøm af resultater. Vi breder derved det stadige effektiviseringsarbejde ud i alle grene af virksomheden og dens liv.

Siden 2007 har New Future Formula gennemført over 8.300 forbedringsprojekter for mere end 80 organisationer med en dokumenteret effekt på bundlinjen på over 1100 millioner kroner.
Undervejs er mere end 500 mennesker blevet trænet.

Back to news

Share with your friends

bubble