• Language
 • EN

News CBI Formula: 9. Til gavn for individ, organisation og samfund...

CBI Formula: 9. Til gavn for individ, organisation og samfund...

Den 1. april 2007 så New Future Formula dagens lys. Vi har gennem årene hjulpet virksomheder til at skabe solide, vedvarende produktivitetsgevinster i alle grene af organisationen. Over 10 uger har vi delt af kernen af vore læringer og tricks fra de første 10 år. Det har været vort ønske at give inspiration til firmaers fortsatte rejse mod toppen. I dette sidste opslag tager vi hul på følgende spørgsmål: Hvad skal den årlige effektiviseringsgevinst være i din virksomhed? Og hvordan og ikke mindst hvorfor er CBI ikke blot kritisk for organisationer, men også værdifuldt for udvikling af enkeltpersoner og den langsigtede vækst i vores samfund.

New Future Formula, 10 år

9. CBI – til gavn for individ, organisation og samfund... 

nyhedsbrev/9-nff-illu-slut-iwojima.jpg

Den 1. april 2007 satte New Future Formula sejl. Siden er meget sket. New Future Formula har de seneste år arbejdet på at strukturere vore mange tilgange til at gøre virksomheder stadigt bedre, hurtigere og smartere. Vi kalder det ”CBI, Continuous Business Improvement”, fordi det omfatter hele organisationen og støtter op om allerede igangsatte effektivitetsfremmende initiativer af forskellig art. CBI kan derfor styrke en revitalisering af igangværende programmer, hvis der er behov for det. Vores CBI er også for virksomheder, der søger en enkel men stærk struktur og solide værktøjer til deres kommende effektivitetsfremmende program. Vi fejrer 10-års jubilæet ved at dele erfaringerne i 10 små overkommelige bidder for læserne af New Future Formulas nyhedsbreve.

nyhedsbrev/nff-formular-slut-iwojima-dk-1.jpg

Gennem brug af CBI-formlen opnår organisationer til stadighed tre ting: 

 • Hvert år dokumenterede bundlinjegevinster på 4-16 % af omsætningen. 
 • Hvert år forbedringer, der er forståelige for kunder og meningsfulde for medarbejdere. 
 • Hvert år dygtigere mennesker og bedre systemer til at se og til at gennemføre forbedringer.


Efter 9 nyhedsbreve skulle det gerne stå klart, at CBI gavner bundlinjen. Gennem fortsatte forbedringer kan de fleste organisationer opnå årlige effektivitetsstigninger på typisk 4-16 %. Som tallene indikerer, er der megen variation mellem organisationer. Det skyldes blandt andet variation i de naturlige iboende muligheder samt organisationens motivation for at realisere dem. Det er dog den klare erfaring, at de bedste organisationer finder deres eget nøgletal for årlige effektivitetsstigninger. Et nøgletal, der ikke er så stort, at det driver rovdrift på menneskene, men alligevel stort nok til at holde organisationen i fortsat god og stadig bedre form og dermed fortsat succesfuld. Hvad er jeres niveau for årlige effektivitetsforbedringer? Og er det passende? Det er centrale spørgsmål, en ledergruppe altid bør kunne besvare, hvis den interesserer sig for CBI, og hvis den ønsker at holde sine processer og ydelser i god form.

Den private virksomhed er i evig konkurrence. Skaber den 8 % forbedring, mens nærmeste konkurrents CBI-program skaber 5 %, vinder den relativt og får derved en række valgmuligheder til gavn for os alle. Vi kan nævne et par stykker: Den kan sænke priserne med fx 3 % for at vinde markedsandele og/eller presse konkurrenterne. Den kan også investere i innovation og produktudvikling. Den kan bygge nye salgsselskaber. Eller den kan udlodde større udbytte til ejerne, der så sætter gang i forbruget i andre grene af samfundet.

En offentlig serviceniveau, der opnår gladere brugere og lavere omkostninger gennem stadige årlige effektiviseringer, giver også muligheder for os alle. Vi kan enten sænke skatten, øge kvaliteten eller kvantiteten af de eksisterende serviceydelser eller flytte midler til andre områder. I praksis står valget igen og igen mellem et surt spareprogram, et sundt CBI-program eller den konfliktsky forøgede skatteudskrivning.

Uanset om det er en privat eller offentlig virksomhed, er der altså tale om både menneskelige tab, økonomiske tab og tab af muligheder, når organisationer ikke skaber stadige forbedringer i alle led og ikke lever CBI.

Udfordringen er således ikke, om vi skal CBI, men hvordan vi kan gøre det på en måde, der giver os en bæredygtig økonomisk vækst, der fremmer kompetencer og daglig arbejdsglæde hos den enkelte og i organisationer, og som forbedrer vores arbejde og vort liv og gør os glade og konkurrencedygtige nu og i fremtiden.

Organisationer, der succesfuldt har arbejdet en årrække med CBI, konkluderer ofte følgende:

 1. Man troede, at CBI kunne indføres på et års tid gennem en dedikeret indsats. Men man har måttet erkende, at det tog år at få det helt ind under huden. Man erkender ligeledes, at det vil være en rejse for livet.
 2. Da man fik gjort CBI sjovt, lærerigt og interessant for alle det meste af tiden, fik man et gennembrud i resultater, der gav en oplevelse af, at det var og er den stadige indsats værd.
 3. Man ved, hvad ens årlige effektiviseringsforbedring er, og man har indikationer på, at den er højere end ens nærmeste konkurrenters.
 4. Man forstår, at CBI faktisk er en vigtig samfundsopgave, fordi CBI-arbejdet skaber vækst og velstand for både virksomheden og det omgivende samfund. Parallelt udvikler CBI individer og organisationer.

Enhver ledelse skal kunne besvare nogle få enkle spørgsmål omkring CBI:

 1. Kan jeg give en elevatortale til en person, jeg møder på min vej, hvad CBI er, og hvordan CBI gavner både individet, vores organisation og det omgivende samfund?
 2. Har jeg og mine nærmeste kollegaer forstået, hvad CBI er, hvorfor CBI er både vigtig og motiverende? Er vi bevidste om, hvilken aktiv rolle vi selv spiller?
 3. Lever jeg selv CBI? Er jeg selv hele tiden på vej? Agerer jeg selv som rollemodel?


Overvej at drøfte dem næste gang, I er sammen i jeres ledergruppe.

 

New Future Formula arbejder med CBI - Continuous Business Improvement.

I samspil med kunderne… 

 • designer, indfører og støtter vi nye CBI-programmer.
 • inspirerer, evaluerer og forbedrer vi eksisterende CBI-programmer.

CBI-formlen er vores arbejdsramme. Vi starter med mening, mål og retning. Gennem fortsatte procesforbedringer, medarbejderudvikling og systemoptimeringer, skaber vi en stadig strøm af resultater. Vi breder derved det stadige effektiviseringsarbejde ud i alle grene af virksomheden og dens liv.

Back to news

Share with your friends

bubble