• Language
 • EN

News CBI Formula: 1. Se verden...

CBI Formula: 1. Se verden...

Den 1. april 2007 åbnede New Future Formula. Vi har gennem årene hjulpet organisationer til at skabe solide, vedvarende produktivitetsgevinster. Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med dem, som skulle til at starte op, og med dem, som var i gang, og som søgte ny inspiration. Over 10 uger deler vi ud af kernen af vore læringer og tricks fra de første 10 år. Det er vort ønske at give inspiration til jeres fortsatte rejse mod toppen. Men hvor er I nu? Kortlægning - eller "mapping" - er denne uges tema.

New Future Formula, 10 år

Vi har formlen for stadige effektiviseringer i alle led

1. Se verden…

kapitler/nff-illu-kaptiel-1.jpg

Den 1. april 2007 satte New Future Formula sejl. Siden er meget sket. New Future Formula har de seneste år arbejdet på at strukturere vore mange tilgange til at gøre virksomheder stadigt bedre, hurtigere og smartere. Vi kalder det ”CBI, Continuous Business Improvement”, fordi det omfatter hele organisationen og støtter op om allerede igangsatte effektivitetsfremmende initiativer af forskellig art. CBI kan derfor styrke en revitalisering af igangværende programmer, hvis der er behov for det. Vores CBI er også for virksomheder, der søger en enkel, men stærk struktur og solide værktøjer til deres kommende effektivitetsfremmende program. Vi fejrer 10-års jubilæet ved at dele erfaringerne i 10 små overkommelige bidder for læserne af New Future Formulas nyhedsbreve.

kapitler/nff-cbi-form-kapt-1-dk.jpg

Gennem brug af CBI-formlen opnår organisationer til stadighed tre ting:

 • Hvert år dokumenterede bundlinjegevinster på 4-16 % af omsætningen
 • Hvert år forbedringer, der er forståelige for kunderne og meningsfulde for medarbejdere.
 • Hvert år dygtigere mennesker og bedre systemer til at se og til at gennemføre forbedringer.

Det naturlige udgangspunkt for et forbedringsarbejde er at vide, hvem der gør hvad hvornår og med hvilke ressourcer ledende til hvilke resultat. Derfor gør vi meget ud af at kortlægge processer og produkter, og der findes en række værktøjer og understøttende IT-teknologier for at ”se tingene som de er”.

Jeg vil i det følgende dele et par erfaringer og give et par råd til at lykkes med det. Det at se verden knivskarpt er et helt afgørende fundament for at se muligheder og for at reflektere. Kun derved kan vi seriøst skabe de så attråværdige stadige forbedringer.

Først må vi erkende at det er vildt forskelligt, hvad der optager hver af os. Vi ser kortlægningen af processer og produkter som et redskab for meget forskellige mål. Der findes ikke nogen sand kortlægning. Dit indre ”geografiske kort” er stærkt afhængig af, hvem du er, og hvor du er. Ser du fodboldklubber, museer, blomsterparker eller noget helt fjerde for dig?

Den næste udfordring, som kan hæmme, kan være selvpålagt. For eksempel IT-formkrav, ISO-krav, gamle ERP-proceskortlægninger i forbindelse med forrige års SAP-udrulning. Dertil kommer indre mentale hæmninger af den karakter, der gjorde, at mange af os pludselig ikke længere kunne tegne heste eller biler, da vi nåede teenagealderen.

Men målet med kortlægningen er i vores sammenhæng ikke at skabe korrekte eller sande kort, men at stimulere indsigter i, hvad der kan gøres bedre.

Dette har nogle afgørende konsekvenser. Kortlægning på papir eller håndskrevne tavler er oftest det bedste, fordi den involverende proces fremmer indsigtsskabelse og ejerskab til de muligheder, man ser. For de fleste individer gælder det nemlig, at man ”tror” på det, man selv har tegnet i dag, og ”tvivler” på det, andre lavede sidste år. I kortlægningsprocessen opnås sunde diskussioner og kollektive indsigter, såsom at noget er forældet, skriger på forenkling eller er fjollet. Det er det, der hedder muligheder og potentialer, og dem ser vi nærmere på i næste uge.

Man bør faktisk ofte helt bevidst ”glemme” det senest tegnede kort og i stedet tegne helt fra bunden - og så bagefter sammenligne med ”det gamle kort” og se, om det på udvalgte dele faktisk var bedre.

Teknologistøtte og værkstøjskrav skal være kreativitets- og indsigtsfremmende. Det vil sige, at det kan være et bevidst valg med nogle halve eller hele års mellemrum at tegne processerne i et godt system som iGrafx eller som en Value Stream Map. Med de nye briller mærkes og erkendes verden på ny – og derved ses nye muligheder. Men hop ikke på den udbredte fejlforestilling om, at én slags briller er de bedste, og den bedste til at se igennem brillerne er den kvikkeste unge mand fra headquarter.

Når målet nu er at kortlægge en proces eller et produkt for derved at skabe grundlag for at se forbedringer, og så er det bedst, at der skiftes i deltagerkredsen fra gang til gang.

Kort opsummeret skal enhver organisation kunne svare på nedenstående vedrørende kortlægning:

 1. Kortlægger vi igen og igen alle centrale processer forfra på tværs af hele forretningen?
 2. Er der bred og skiftende deltagelse og bredt ejerskab i kortlægningen?
 3. Hvad er den drivende kraft for kortlægningerne? - eksternt motiverede certificerings- og dokumentationskrav? - internt motiverede mål og krav om at se stadige forbedringer?
 4. Er det for deltagerne hver gang indsigtsskabende og lærerigt at kortlægge?
 5. Styrer teknologier, værktøjerne og de centrale stabsmedarbejdere kortlægningen? Eller styrer organisationen selv kortlægningsteknologier og værktøjsvalg?

Overvej at drøfte dem, næste gang I er sammen i jeres styregruppe for CBI.

I næste uges posting vil vi granske kortene - og finde muligheder eller ”potentialer”, som det ofte hedder i jargonen.

New Future Formula arbejder med CBI - Continuous Business Improvement.

I samspil med kunderne…

 • designer, indfører og støtter vi nye CBI-programmer.
 • inspirerer, evaluerer og forbedrer vi eksisterende CBI-programmer.

CBI-formlen er vores arbejdsramme. Vi starter med mening, mål og retning. Gennem fortsatte procesforbedringer, medarbejderudvikling og systemoptimeringer, skaber vi en stadig strøm af resultater. Vi breder derved det stadige effektiviseringsarbejde ud i alle grene af virksomheden og dens liv.

Siden 2007 har New Future Formula gennemført over 8.300 forbedringsprojekter for mere end 80 organisationer med en dokumenteret effekt på bundlinjen på over 1100 millioner kroner. Undervejs er mere end 500 mennesker blevet trænet.

Back to news

Share with your friends

bubble